Meer honden in asielen door inbeslagnames

Vorig jaar werden er minder dieren binnengebracht in de Vlaamse asielen in vergelijking met 2015. Het aantal honden dat terechtkwam in een dierenasiel nam wel lichtjes toe: een tendens die te wijten is aan het stijgende aantal inbeslagnames.

In 2016 is het aantal binnengebrachte dieren in de Vlaamse asielen gedaald met 16 procent. Dat laat Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (NV-A) weten. Zijn diensten sprokkelden cijfermateriaal van 85 dierenasielen in Vlaanderen bij elkaar. Vorig jaar werden 37.242 dieren geregistreerd tegenover 44.305 in 2015.

Advantix

Het toegenomen cijfer inbeslagnames is volgens Weyts het gevolg van een kordater dierenwelzijnsbeleid

“Kordater beleid”
Katten zijn nog steeds de sterkst vertegenwoordigde diersoort in de asielen. Vorig jaar belandden 17.938 katten in een asiel, een lichte daling van 4,3 procent. Het aantal binnengebrachte honden nam echter met 3,8 procent toe tot 9.336 exemplaren. Die stijging is deels te verklaren door het toegekomen aantal inbeslagnames. Volgens Weyts is dat het gevolg van een “kordater beleid” ten aanzien van verwaarloosde en mishandelde dieren. Hij meldt dat er maandelijks zo’n 200 dieren in beslag worden genomen en een deel van die dieren wordt opgevangen in asielen.

Minder spuitjes 
Vorig jaar werden er minder “spuitjes” toegediend in Vlaamse dierenasielen. Het aantal geëuthanaseerde dieren daalde met 20 procent. ‘Hoopgevende cijfers’, zegt minister Weyts. Hij verwacht ook dat het aantal katten in asielen in de nabije toekomst sterk zal afnemen door de opstart van een centrale databank voor de registratie van katten. Voor honden bestaat zo’n databank al langer. Dankzij die databank kon vorig jaar 82 procent van alle gevonden honden herenigd worden met hun baasje. In schril contrast staat dat slechts 5 procent van de gevonden katten kon thuis gebracht worden. De kattendatabank zou dit jaar nog van start moeten gaan. ‘Alles is zo goed als klaar,’ zegt Weyts, ‘we wachten enkel nog op het akkoord van de Privacycommissie.’

Foto’s: Shutterstock

 

Scroll to Top